Ansettelser i Steigen kommune

Mette Bolsøy, Engeløya, er ansatt i full stilling som rektor i voksenopplæringen i Steigen kommune.