Steigen vil endre på sonegrenser for melk

Politikerne i Steigen ønsker justeringer i sonegrensene for distriktstilskudd til melk og kjøtt.