Skal sette opp 3000 meter sperregjerde i Steigen

DEL

Steigen sankerlag har fått et tilskudd på 119.300 kroner for å sette opp et 3000 meter langt sperregjerde med porter og gjerdeklyv fra Skagstad til Bø på Engeløya.

Tilskuddet er gitt av Fylkesmannen i Nordland. De samlede kostnadene er på drøyt 257.000 kroner, inklusive merverdiavgift.

Det er satt en del forutsetninger for tilskuddet, blant annet at gjerdet skal ha tre porter og to gjerdeklyv, samt glatt overtråd. Fristen for å utføre arbeidet er satt til utgangen av 2020.

Formålet med tiltaket er å hindre sau og kviger på beite i utmark i å komme inn på innmark.

Tiltaket er i tråd med tilskuddsordningen, som er å legge til rette for best mulig utnytting av beite i utmark.

Artikkeltags