Marita (38) bygger ut for ti millioner: - Girlpower!

Gilrpower: Marita Helskog gleder seg over at arbeidet på den 1100 kvadratmeter store driftsbygningen er kommet i gang.

Gilrpower: Marita Helskog gleder seg over at arbeidet på den 1100 kvadratmeter store driftsbygningen er kommet i gang. Foto:

DEL

Kvinner viser vei i landbruket i Steigen.

Nå er nok en kvinne, denne gangen Marita Helskog, i ferd med å gjennomføre en større gårdsutbygging.

I februar/mars skal en ny driftsbygning til 10,2 millioner stå ferdig på gården i Dyping.

– Girlpower, gliser Helskog som svar på spørsmålet om hvorfor så mange kvinner satser så stort innen landbruket.

– Det er mulig at det er litt tilfeldig at det er blitt slik, men hvorfor ikke? Det er ingen grunn til at kvinner ikke skal gjøre det. Vi er faktisk blitt temmelig mange etter hvert. «Nettverk for kvinnelige bønder» på Facebook viser hvor mange damer vi er i næringen, sier 38-åringen, opprinnelig fra Mo.

Hun har drevet gården i ti år.

– Den var etter hvert blitt så nedslitt at vi var nødt til å foreta store grep. Å renovere det nedslitte fjøset hadde blitt veldig dyrt. Derfor sto valget mellom å bygge nytt eller å foreta en styrt avvikling. Det var en stor avgjørelse å ta, konstaterer hun.

Stor egeninnsats

Utbyggingen har fått to millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Resten finansieres ved hjelp av lån og størst mulig egeninnsats.

Også Marita Olsen bygde ut

Marita Helskog er utdannet produksjonsrådgiver innenfor landbruket og har en bachelor i husdyrhold. Det gjør henne kvalifisert til andre jobber innenfor næringen.

Det er ikke aktuelt.

– Hva er det med yrket ditt som er så attraktivt?

– Det her jeg lurt litt på selv noen ganger. Kanskje er det kugalskapen? ler hun, og legger til:

Meningsfullt og viktig

– Nei, det er interesse og indre motivasjon. Jeg har alltid hatt interesse for dyr og landbruk. Dessuten er jobben meningsfull. Vi produserer noe det er behov for. I tillegg er det tilfredsstillende å se at markene blir høstet i en tid da så mange gårdsbruk blir lagt ned, synes Marita Helskog.

Idyll: Marita Helskog driver gård i svært idylliske omgivelser i Dyping i Steigen.

Idyll: Marita Helskog driver gård i svært idylliske omgivelser i Dyping i Steigen. Foto:

Likevel ble det tenkt både lenge og grundig før bestemmelsen om å bygge ut gården ble tatt.

– I en prosess hvor det satses så mye penger at man binder seg til å ha gjeld resten av livet, har jeg gått noen runder med meg selv for å være sikker på at det er dette jeg ønsker å holde på med. Jeg kom til at det ikke er noe annet jeg heller vil gjøre, sier hun, vel vitende om at svært mange andre gårdbrukere har kommet til en annen konklusjon.

18 leiekontrakter

Og nettopp nedleggingen av mange bruk, også i Steigen, har gjort det mulig å skaffe nok fôr når besetning av melkekyr skal dobles og det i tillegg satses enda mer på kjøttproduksjon.

Marita kom til finalen

– Jeg har 18 ulike leiekontrakter på jord. Utbyggingen er dimensjonert i forhold til det vi har av melkekvote og fôr, forteller Marita Helskog.

Hun ser fram til å få en lettere arbeidsdag, rent fysisk.

– Både renholdet, fóring og flytting av dyr vil bli atskillig enklere i den nye driftsbygningen. Alt vil gå mer på skinner og jeg vil kunne melke seks dyr om gangen. I dag er driften fordelt på to fjøs. I den ene må jeg kjøre ut fôr ved hjelp av trillebår.

Andre utbyggere

Andre kvinner som står bak større gårdsutbygginger i Steigen de senere årene er Solbjørg Bakken og Marita Olsen.

På Bø på Engeløya har Bakken, godt hjulpet av mannen  Johnny Hansen, bygd ut gården i flere omganger. Alt i 2008 utvidet Bakken fjøset slik at det fikk plass til 56 melkekyr med robotmelking.

Noen år senere investerte kollega Marita Olsen i Saursfjord åtte-ti millioner kroner på å bygge opp en topp moderne storgård med melkerobot og en årskvote på 175.000 tonn økologisk melk.

Sterkere representert

Jordbrukssjef Berit Staurbakk i Steigen gleder seg både over tidligere utbygginger og det som nå skjer i Dyping.

– Utbyggingen som Marita Helskog er i gang med, er viktig for utviklingen i landbruket, sier hun.

Mange bruk er langt ned i Steigen de siste tiårene. Derfor er Staurbakk glad over at mange, også kvinner, ser det likt å satse på en framtid i næringen.

– Det er nok flere kvinner enn før som gjør det. Årsakene kan nok være flere, blant annet at det fysiske arbeidet er blitt lettere på grunn av tilgangen på maskiner og utstyr, sier Staurbakk.

– Er det mange par som driver gård sammen?

– Nei, det er ikke det. Det er færre heltidsbruk enn før. På de fleste brukene jobber en av partene utenfor gården. Det er litt beklagelig. Det burde være slik at det var økonomi til at begge kunne jobbe på gården, sier Staurbakk.

Flere på gang

Hun er glad for at forholdsvis mange, både kvinner og menn, har sett muligheter for å bygge ut gårder til større driftsenheter.

– I tillegg til i Dyping foregår det for tiden også bruksutbygging på Holkestad, forteller Staurbakk.

– Blir det enda flere større utbygginger?

– Ja, det er flere utbygginger under planlegging.

Artikkeltags