Ønsker ny vennskapsforening

Det er nå tatt initiativ til å etablere en ny vennskapsforening mellom Steigen og den russiske kommunen Podporohzie.