Vil prioritere tømmerkai

Kaia kommer: Steigen kommune har flere ganger søkt om midler til å bygge tømmerkai. Nå ligger det an til at kaia kan bli oppført på industriområdet Storskjæret vest.

Kaia kommer: Steigen kommune har flere ganger søkt om midler til å bygge tømmerkai. Nå ligger det an til at kaia kan bli oppført på industriområdet Storskjæret vest. Foto:

Landbruksdirektoratet vil prioritere planene om tømmerkai/-terminal på industriområdet Storskjæret vest i Steigen.

DEL

Direktoratet har nå bedt Steigen kommune om å sende inn en fullstendig søknad for endelig behandling, med de kriteriene direktoratet har signalisert ved utlysing av midlene.

Søknadsfristen er satt til 1. september.

Direktoratet håper Steigen kommune ønsker å gå videre med prosjektet, men har samtidig gitt beskjed om at kommunen ikke kan forvente å få like mye i tilskudd som det er søkt om.

Det skyldes at i de innsendte kaiskissene er det totalt sett signalisert et betydelig større tilskuddsbehov enn bevilgningen som er gitt i statsbudsjett for 2019. Steigen kommune har skissert en kostnad på 16,9 millioner kroner og har søkt om et tilskudd på 12 millioner.

Derfor har Landbruksdirektoratet gitt kommunen beskjed om at det må arbeides videre med å redusere kostnad og/eller tilskuddsbehovet i prosjektet.

Artikkeltags