Steigen aksepterer ikke millionkrav

Steigen kommune erkjenner ikke å ha begått brudd på lov om offentlige anskaffelser.