Kommunen ønsket klimavennlige løsninger - fikk avslag på søknad

Fikk nei: Steigen kommune får ikke ekstra midler til å vurdere klimavennlige energiløsninger i forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger.

Fikk nei: Steigen kommune får ikke ekstra midler til å vurdere klimavennlige energiløsninger i forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Steigen kommune har fått avslag på en søknad til Miljødirektoratet om tilskudd fra Klimasatsordningen.

DEL

Det var søkt om et beløp på 262.000 kroner. Støtten skulle brukes til å vurdere klimavennlige energiløsninger i forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger.

Direktoratet skriver i avslaget at tiltaket kan være positivt for å bidra til energieffektivisering. Prosjektet vil antakelig likevel ha avgrenset effekt på klimagassutslipp, dersom det ikke samtidig blir vurdert ytterligere tiltak. Dessuten er tiltaket ikke politisk behandlet i kommunen. Politisk forankring er en forutsetning for å få støtte.

Miljødirektoratet mottok 574 søknader om støtte fra tilskuddsordningen i 2019. Søknadene hadde et samlet beløp på 577 millioner kroner, mens det er satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen.

Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet har prioritert konkrete byggeprosjekter som tar i bruk klimavennlige løsninger som er mer innovative og ambisiøse enn dagens krav og praksis, og som kan bidra til vesentlig utslippsreduksjon av klimagasser.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken