Blir dyrere, men sa likevel ja

Tomta: Det er på denne tomta, vest for Steigentunet, at de ti omsorgsboligene skal oppføres.

Tomta: Det er på denne tomta, vest for Steigentunet, at de ti omsorgsboligene skal oppføres. Foto:

Kommunestyret i Steigen har etter en lang debatt vedtatt å øke kostnadsrammen til de ti planlagte omsorgsboligene i Leinesfjord.

DEL

Politikerne hadde mange spørsmål og meninger rundt det faktumet at prisene har økt fra 32,5 millioner kroner, inkludert merverdiavgift, til 40 millioner eksklusive merverdiavgift.

Omsorgsboligene skal bygges på tomta Vollan, like vest for Steigentunet. Av de ti boligene er det to toroms og åtte ettroms boenheter. Målgruppe for prosjektet er personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Politikerne hadde også en lang debatt før det enstemmig ble vedtatt at kommunen skal gjennomføre et forprosjekt for renovering og utbygging av Engeløy barnehage etter mulighetsstudie.

Den anbefaler en løsning som består av renovering og utbygging mot sør. Dette alternativet har et foreløpig anslag på kostnad på totalt 16,5 millioner, eksklusive merverdiavgift. Det er knyttet stor usikkerhet til kostnadsvurderingene.

Det aktuelle utbyggingsområdet kommer nært et registrert kulturminne, en gårdshaug. Det er en forutsetning for å gå i gang med forprosjektet at lokalisering av tilbygg klareres med kulturminnemyndighetene.

Artikkeltags