Positive til bønnerom for flyktninger

Formannskapet i Steigen er positive til å imøtekomme flyktningers religiøse behov.