Får tillatelse - kun grunneierne protesterte

Cermaq Norway AS har fått tillatelse til å legge ut en merd for ferskvannsdepot i Forsan i Steigen.