Gå til sidens hovedinnhold

Vi er gode til å ta vare på den fysiske helsen til bestemor og bestefar. Men forskeren finner en blind flekk

Artikkelen er over 4 år gammel

Eldre trenger ikke bare bra fysisk helse, men også meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner i hverdagen.

Det framgår av en rapport fra forskningsprosjektet «Ageing at home», som har intervjuet 28 eldre i Steigen og Tana om hvordan det er å bli gammel og hvordan de opplever eldreomsorgen.

Et av funnene i prosjektet er at det er for ensidig fokus på fysisk helse i eldreomsorgen.

For å ha et godt liv, trenger eldre også meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner i hverdagen.

– De som opplever å ha disse behovene dekt, forteller om gjennomgående gode liv på tross av helseplager og at kroppen svekkes. Eldre som blir sittende lange dager alene uten å ha noe meningsfullt å ta seg til, har det derimot ikke så bra, uttaler forsker Helga Eggebø i en pressemelding fra Nordlandsforskning.

Ikke tid til prat

"Ageing at home" har undersøkt utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk for å styrke pågående innovasjonsprosesser i sektoren. Prosjektet er finansiert med tre millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge.

Forskningsprosjektet viser at norsk eldreomsorg er god til å ta vare på den fysiske helsen til bestemor og bestefar. Å ta seg av praktiske utfordringer går også stort sett bra. Men tid til en prat eller en tur på kafé er det verre med.

– Vedtak om hjemmetjenester fokuserer på de kroppslige aspektene ved omsorgen. Sosial omsorg kan sies å være en blind flekk i organiseringen av omsorgsarbeidet, sier Eggebø.

Har ikke fokus

De tilsatte i hjemmetjenesten er klar over at meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner er viktig for hjemmeboende eldre, men opplever at jobbinstruksen fokuserer på andre oppgaver.   

– Noen etterspør at sosialarbeidere eller miljøterapeuter kunne ta seg av behovet for meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner, men disse faggruppene er dårlig representert i norsk eldreomsorg, opplyser Eggebø i pressemeldingen.

I følge forskerne skyldes ikke den blinde flekken i eldreomsorgen bare mangel på midler, selv om dette også er en faktor.

– Sosial omsorg er selvsagt delvis et spørsmål om tid og ressurser, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene er under press. Men det er også et spørsmål om fokus, oppmerksomhet og organisering, og her mener vi at det er viktig og mulig å få til forbedringer, understreker Eggebø.

Hun minner om at eldreomsorg ikke bare handler om enkeltskjebner, men om nasjonal folkehelse.

– Meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner er viktig for livskvaliteten til hver og en. Men det er også viktig i et folkehelseperspektiv. Med omsorg for både kroppen og sinnet, er det bedre sjanse for at vi holder oss friske og selvstendige så lenge som mulig, sier Helga Eggebø.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.