Utbygging av barnehage kan komme i konflikt med fredet kulturminne

Planene om utbygging av barnehage i Steigen kan komme i konflikt med kulturminne.