Vil bruke 100 mill. på fylkesvei 835

Steigen næringsforum støtter Salten Regionråds prioritering om bruk av 100 millioner på fylkesvei 835 på strekningen Mortenstrand-Bogøy i Steigen.