Det går mot underskudd for kommunen i år

Steigen kommune kan få et økonomisk merforbruk i år på 2,4 millioner i forhold til budsjettet for 2019.