Steigen kommune skulle spare penger. Kostnadene ble mer enn doblet