Ønsker å få Iris med på laget for å rydde søppel

Steigen kommune samarbeider gjerne med renovasjonsselskapet Iris for å få ryddet opp i forsøpling på land.