Nye grenser for veterinærdistrikt

Administreres: Steigen kommune skal fortsatt administrere veterinærvakten for Hamarøy og Steigen. Her er  med veterinær Maylene Johansen (t.v.) i jobb på dyreklinikken i Bogen.

Administreres: Steigen kommune skal fortsatt administrere veterinærvakten for Hamarøy og Steigen. Her er med veterinær Maylene Johansen (t.v.) i jobb på dyreklinikken i Bogen. Foto:

Med virkning fra 1. januar 2020 endres Hamarøy og Steigen veterinærvaktdistrikt til å bestå av Hamarøy, Steigen og Tysfjords vestside.

DEL

Det har Landbruksdirektoratet gitt beskjed om. Vedtaket er gjort med forbehold om at Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet vedtar at ordningen skal videreføres.

Etter gjeldende fordelingsmodell skal vakttilskuddet som hovedregel deles med en lik del til hvert vaktdistrikt. Det er derfor en forutsetning at utmåling av vakttilskudd til henholdsvis Hamarøy og Steigen vaktdistrikt og Narvik vaktdistrikt fortsetter å skje i tråd med denne regelen, selv om deler av Tysfjord overføres fra Hamarøy og Steigen vaktdistrikt til Narvik vaktdistrikt fra 2020.

Endringen av vaktdistriktene følger kommunesammenslåingen for Hamarøy og Tysfjords vestside, og får nær sagt ingen praktiske konsekvenser for veterinærene fordi det er få eller ingen vaktoppdrag på Tysfjords vestside. Forslaget medfører derfor i liten grad endret næringsgrunnlag for veterinærene i Hamarøy og Steigen vaktdistrikt og Narvik vaktdistrikt.

Steigen skal fortsatt være administrasjonskommune for Steigen og Hamarøy vaktdistrikt fra 2020.

Artikkeltags