Dødsalgene: Tysfjord og Sagfjorden mest utsatt

Fiskeridirektoratet melder i dag om begrenset dødelighet på utsatt smolt ved en lokalitet ytterst i Tysfjord som følge av algeoppblomstring.