Avdekker miljøkriminalitet flere steder i Salten

Strandryddeaksjoner har bidratt til mindre søppel og forurensning mange steder i Salten. Lenger inne på land ser det derimot mange steder skikkelig ille ut.