Kommune ble bedt om å bosette elleve flyktninger

Flere flyktninger: Nav Steigen og leder Berit Woie Berg kan få 11 nye flyktninger å ta seg av neste år. Nå begynner tallet på flyktninger å nærme seg 100 i kommunen.

Flere flyktninger: Nav Steigen og leder Berit Woie Berg kan få 11 nye flyktninger å ta seg av neste år. Nå begynner tallet på flyktninger å nærme seg 100 i kommunen. Foto:

Steigen kommune er bedt om å bosette 11 flyktninger i 2020.

DEL

Bakgrunnen for henvendelsen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er at de nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å bosette om lag 5.100 flyktninger i Norge i 2020, inkludert 140 enslige mindreårige, hvorav 40 er under 15 år.

Steigen kommune har frist til 20. desember på å svare på henvendelsen fra IMDi. IMDi ber om at det i svaret kommer tydelig fram hvor mange flyktninger kommunen har vedtatt å bosette neste år.

IMDi har bedt kommunene i Nordland om å bosette totalt 429 flyktninger i 2020. Bodø er ikke uventet bedt om å bosette flest, 74.

Det er Nav som tar seg av flyktningtjenesten i Steigen.

Nav-leder Berit Woie Berg opplyste i juli til Avisa Nordland at det da var rundt 80 flyktninger i Steigen. De kom fra Eritrea, Syria, Somalia og Sudan. 17–18 av flyktningene er i dag i arbeid i Steigen, mens ti er under utdanning.

Artikkeltags