Kommunen kunne ikke levere vann - nå vil Jan Kristian ha erstatning

Nordfold Fiskerikai AS krever kompensasjon av Steigen kommune for tap av inntekter.