Forplikter seg til vannkjøp

Trenger vann: Cermaq Norway har behov for store mengder vann til lakseslakteriet sitt. Derfor bygges nå Engeløya-Bogen vannverk ut.

Trenger vann: Cermaq Norway har behov for store mengder vann til lakseslakteriet sitt. Derfor bygges nå Engeløya-Bogen vannverk ut. Foto:

Cermaq Norway AS har inngått avtale med Steigen kommune om kjøp av minimum 120.000 kubikk vann årlig i tre år.

DEL

Vannet skal i all hovedsak benyttes ved lakseslakteriet i Bogen.

Avtalen er inngått i forbindelse med at det er igangsatt en større oppgradering av Engeløya-Bogen vannverk for å kunne levere det volumet vann som lakseslakteriet og kassefabikken har som estimert årsforbruk; 250.000 kubikk vann.

Oppgraderingen skal skje gjennom flere delprosjekter. Første fase, utlegging av sjøledning, samt oppgradering av vannverket og pumpestasjoner, er nå ferdigstilt. De neste stegene vil være høydebasseng og nytt vannbehandlingsanlegg.

Disse investeringene vil belaste det kommunale selvkostområdet for van, og berører alle abonnentene.

Steigen kommune har behov for en garanti for investeringene som foretas. Derfor er det nå inngått avtale med Cermaq Norway om kjøp av minimum 120.000kubikk vann i tre år.

Artikkeltags