Budsjetterte med høyst usikre inntekter: - Et sykdomstegn

Til tross for store overføringer fra Havbruksfondet, sliter Steigen kommune fortsatt økonomisk.