Samtidig er det klart at målsettingen i Steigen om å behandle et framforhandlet forslag om sammenslåing med Bodø i kommunestyret 2. november, ikke holder. Møtet er utsatt til 7. desember, mens Bodø etter planen skal behandle samme sak dagen etter.

– Vi må være ferdige med denne saken før jul, sier ordfører Asle Schrøder i Steigen til Avisa Nordland.

Budsjettvedtak

– Hvilke konsekvenser vil utsettelsen få for budsjettarbeidet i Steigen?

– Det må gjennomføres som planlagt, parallelt med forhandlingene med Bodø kommune. Nødvendige budsjettvedtak må fattes på kommunestyrets møte 15. desember, sier Schrøder.

Ordføreren kan også opplyse at administrasjonene i Steigen og Bodø kommuner vil ha et møte i neste uke.

– Bodø kommune vil ikke velge sitt politiske forhandlingsutvalg før 13. oktober. Varaordføreren og jeg har derfor bestemt at vi avholder et ekstra møte i Steigen kommunestyre mandag den 17. oktober. Møtet vil vi forsøke å avholde på Laskestad skole. Dette for å imøtekomme kommunestyrets ønske om å ta en befaring på noen av de utsatte arbeidsplassene i forhold til vår egen budsjettprosess, opplyser ordfører Asle Schrøder.

Nesten bare menn

Steigen kommune har for øvrig fått inn klage på sammensettingen av utvalget som skal forhandle med Bodø om sammenslåing. Klagen gjelder kjønnssammensetningen. Kommunestyret har bare funnet plass til en kvinne i utvalget; Christina Falch Holmvaag, Sp. I utgangspunktet var det bare foreslått menn i utvalget; Asle Schrøder, Arne B. Vaag, Tarald Sivertsen, Torben Marstrand og Fred Eliassen.

– Vi har fått en tilbakemelding fra Fylkesmannen som tilsier at vi må ha et nytt møte for å gjøre om på valget slik at sammensetningen av medlemmene i utvalget blir slik loven krever, sier Schrøder.