Professor: Ingen god idé å slå sammen Bodø og Steigen

Enige: Professor Bjarne Jensen (t.v.), Åge Emil Bergqvist fra Fagforbundet Bodø og fylkesleder Tore Jakobsen i Fagforbundet Nordland er enige om at resultatet av folkeavstemningen i Steigen 16. januar må respekteres, uansett om det blir ja eller nei til sammenslåing med Bodø.

Enige: Professor Bjarne Jensen (t.v.), Åge Emil Bergqvist fra Fagforbundet Bodø og fylkesleder Tore Jakobsen i Fagforbundet Nordland er enige om at resultatet av folkeavstemningen i Steigen 16. januar må respekteres, uansett om det blir ja eller nei til sammenslåing med Bodø.

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det er ingen god idé å slå sammen Bodø og Steigen.

DEL

Det mener samfunnsøkonom og professor Bjarne Jensen fra Høgskolen i Hedmark. Han var torsdag i Steigen der han på et møte i regi av Fagforbundet sa sin mening om planene om å slå sammen de to kommunene.

Det var tidvis knallhard kritikk professoren, som også har vært rådmann i flere større norske kommuner, kom med.

Jensen mener at budsjettvedtaket fra kommunestyret i Steigen om nedleggelse av tre skoler, samt kraftige kutt innen helse og omsorg, framstår som krisemaksimering for å få til sammenslåing med Bodø.

Han kritiserer også at rådmann Torben Marstrand i Steigen har lagt fram et budsjettforslag for 2017 som har en underdekning på 11 millioner kroner.

Nok kompetanse?

– I underskuddsåret 2015 er det brukt store beløp til konsulenter og advokater. Med dette som utgangspunkt bør kommunestyret stille spørsmål om de har en rådmann med nødvendig kompetanse og evne til å styre kommunen økonomisk, mener Jensen.

Rådmann Torben Marstrand sier i en kommentar til AN at han ikke var til stede på møtet og ikke ønsker å kommentere disse uttalelsene.

Bjarne Jensen er ikke i tvil om at Steigen er rik nok på ressurser til å kunne klare seg på egen hånd i framtiden selv om de nærmeste årene vil bli harde.

– En felles kommune vil ha frie inntekter som er 26,5 prosent lavere enn det Steigen alene har i 2017. En sammenslåing med Bodø vil også bety at Steigen kommune mister viktige arbeidsplasser. Sentraladministrasjonen vil bli flyttet til Bodø. Det betyr tap av viktige kompetansearbeidsplasser, arbeidsplasser som nettopp er opprettet for å drive utviklingen av kommunen, sier Jensen.

Landets merkeligste

Professoren mener arbeidet med å slå sammen Bodø og Steigen er det merkeligste sammenslåingsalternativet han har vært vitne til i Norge.

– Det mest spesielle er at kommunene ikke har grenser til hverandre og at det er en kjøretid på tre og en halv time mellom dem. Slik sett virker det nesten som om mange har mistet forståelsen for hva en kommune er. En kommune skal jo nettopp være et geografisk område som skal styre seg selv gjennom et levende demokrati.

– Men det blir ikke levende samfunn om skoler legges ned?

– Politikerne har ikke anledning til å legge ned skoler allerede til høsten. Forsvinner skoler som det er grunnlag for å opprettholde, startes det bare opp privatskoler og da har kommunen uansett ikke spart noe.

– Steigen har også akutte økonomiske utfordringer?

– Ja, og disse lar seg ikke løse raskt. Her må det tenkes langsiktig. Tidligere års underskudd må dekkes over mange år, mener professor Bjarne Jensen.

Jensen sier hans engasjement skyldes at han er opptatt av en god utvikling i Norge.

– Kommunereformen bygger på en forutsetning om at alt som er stort er bra, men reformen vil svekke demokratiet vårt og utviklingskreftene der veldig mye av ressursene i Norge skapes.

Umulig rent praktisk

Tillitsvalgt i Fagforbundet i Bodø, Åge Emil Bergqvist, mener at de som skjer mellom Bodø og Steigen kommuner må være basert på frivillighet og fakta.

-Og politikerne må forholde seg til resultatet av folkeavstemningen som snart skal avholdes. Selv kommer jeg fra gamle Skjerstad. Det som gjør at denne kommunen har klart seg bra etter sammenslåingen med Bodø er at vi har hatt politikere som har engasjert seg sterkt i bystyret, mener han.

-Det samme kan vel politikerne i Steigen gjøre?

-Ja, det er jo veldig enkelt. Selv har vi kjørt i tre og en halv time for å komme til Steigen i kveld. Det sier seg selv at med så store avstander blir et politisk engasjement nesten umulig rent praktisk, mener Bergqvist.

Respekt uansett

Tore Jakobsen, fylkesleder for Fagforbundet Nordland, understreker at forbundet ikke er imot sammenslåing av kommuner så lenge prosessene er basert på fakta, frivillighet og folkeavstemning.

-Det som også er viktig for oss å få signalisert er at dersom en ny folkeavstemning i Steigen viser at det er flertall for sammenslåing med Bodø skal vi ha den samme respekten for et ja som for et nei og bidra til en vellykket prosess uansett utfall.  Vi vil avlive myten om at Fagforbundet uansett er imot sammenslåing mellom de kommunene. Derfor jobber vi for å få fram et best mulig faktagrunnlag og å skape et størst mulig engasjement  i befolkningen.  Det var en utfordring at resultatet av den forrige folkeavstemningen ikke ble respektert. Nå forlanger vi at resultatet av den nye folkeavstemningen blir respektert. Vi kommer  til å gå helhjertet inn for å lage gode prosesser, uansett utfallet av  folkeavstemningen i Steigen 16. januar, forsikrer Tore Jakobsen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken