Gå til sidens hovedinnhold

Steigen kommune og omsorgsboliger

Konsekvensene av å engasjere et konkursforetak som Vardebygg AS begynner å visualiseres.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til innlegg i AN lørdag 25. september.

Tilbakeblikk:

Steigen kommune kontraktfestet firmaet Vardebygg AS for bygging av omsorgsboliger i Leinesfjord.

Vardebygg var i det øyeblikk i praksis konkurs, uten at de ansvarlige i Steigen kommune fulgte gjeldende lovverk og sjekket dette, og forlangte bankgaranti.

Konsekvensene:

Det viste seg at unnlatelsen vil koste kommunen (les; oss innbyggere) 17–18 millioner ekstra.

Lederen for plan, utvikling og drift i Steigen, Andreas Sletten, orienterte kommunestyret om framdrift og ferdigstillelse med den nye entreprenør Rognan Byggsenter AS.

Det mest interessante kommer fram i slutten på nevnte innlegg. Sletten informerte om at det nå forberedes en politisk sak for å få fastsatt husleien for de 10 omsorgsboliger/leiligheter.

Helt på slutten antydes det at den «brøleren» Steigen kommune gjorde med å inngå kontrakt med konkursforetaket Vardebygg får en merkostnad på 18 mill. Kan få betydning for husleien, til de syke/eldre som har behov for slik bolig.

Blir det vedtatt, syns jeg det er helt horribelt at denne gruppe trengende skal betale baksmellen.

Send heller regninga (husleia) til de i administrasjonen som ikke gjorde lovpålagt arbeide, og som skulle hindre at kontrakt med ett konkursbo ble skrevet.

PS: Det er vel slik det praktiseres, at kommunalt ansatte og politikere ikke må stå til ansvar for tabber, men regninga sendes glatt over til folket ...

En tanke: Hva har skjedd viss tilsvarende tabbe har blitt begått i ei privat bedrift?

Kommentarer til denne saken