Gå til sidens hovedinnhold

Steigen et matmekka som også må gjøres tilgjengelig for de kommunale institusjonene!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I matmekkaet Steigen produseres råvarer av høy kvalitet. Likevel havner lite av det som produseres på tallerkener i de kommunale institusjonene. Kommunen bør være pådriver for at kortreiste og lokalproduserte matvarer blir tilgjengelig på de kommunale institusjonene.

Det må bli enklere for mindre aktører å få innpass i kommunens kontrakter. Anskaffelsesprosessene bør ha som mål at mest mulig av råvarebehovet til de kommunale institusjonene dekkes inn av lokale aktører. Dette vil bidra til vekst og verdiskapning i lokalt næringsliv, og dermed bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling.

Lokal matproduksjon fører til mindre transport, og vil gjøre klimaavtrykket til kommunen mindre. Hvorfor skal poteter, gulrøtter, pølser og laks fraktes hit med lastebil når produksjonen skjer nettopp her?

Ifølge en undersøkelse utført for Forbrukerrådet så ønsker flere at lokale politikere skal være pådrivere for at kommunen de bor i skal kjøpe inn så mye som mulig fra lokale produsenter av mat og drikke. De kommunale institusjonene jeg har vært i dialog med ønsker nettopp dette, de ønsker at det skal bli enklere og benytte lokale råvarer i sesong. Lokale mattradisjoner står sterkt og bør ivaretas.

I disse dager skal kommunedelens samfunnsplan sluttbehandles, og bruk av lokale råvarer på kommunale institusjoner er godt forankret i den nye planen. Steigen skal satse på god folkehelse og redusert klimaavtrykk. Får vi de lokale råvarene inn på kommunale institusjoner er det helt i tråd med Steigens nye strategi.

Mitt ønske er at Steigen kommunestyre i juni kan fatte ett vedtak om at de kommunale institusjonene kan gjøre innkjøp fra lokale aktører på inntil 100.000, og dermed ikke omfattes av innkjøpsreglementet. Videre må vi jobbe med å få de lokale aktørene inn i innkjøpsavtalene.

Kommentarer til denne saken