Søknadsfrist for å få bevilget et sugerør i statskassen er 1. mars. Det dreier seg om tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Dersom du registrer et slikt samfunn må medlemstallet være over 50 for å være berettiget til støtte. Det er allerede registrert 700 slike samfunn av alle kategorier, og tilskuddet pr. medlem er for tiden kr 1310. Det gir for eksempel mulighet for heidundrende årsfester. Veganere (de som spiser grønsaker ol.) vil gjerne ha registrert seg som livssynssamfunn slik at de kan få sponset maten. De som tilber Odin & kompani bloter og drikker mjød på statens regning. Noen av disse samfunnene jukser og opererer med fiktive medlemstall. Den katolske kirke registrerte uten videre alle polske fremmedarbeidere som medlemmer – man antok at alle polakker er katolske. Det gikk bra en stund -

Staten prøver å få litt system i galskapen. Trossamfunn som åpenbart diskriminerer kvinner, eller på annen måte har en praksis som ikke er i overensstemmelse med menneskerettighetene, må kanskje klare seg uten støtte. Det er en vanskelig materie – hva med muslimske samfunn som trakasserer kvinner og har dødsstraff for frafalne og de som tegner Muhammedkarikaturer? Eller Jøder som insisterer på retten til å maltraktere guttebarns penis – helst utført på offentlig sykehus. Hvor langt går det an å tøye religionsfriheten og få statsstøtte?

Kirke og stat skulle skille lag – det hele endte med en navneforandring. Fra Statskirke til Den Norske kirke. Kirken beholdt alle sine økonomiske privilegier. Staten bevilger i alt 5,48 milliarder kroner til tros- og livssynssamfunn. Av dette får Den Norske kirke 4,68 milliarder. Denne gigantiske pengeoverføringen er det tydeligvis ikke politisk mulig å få stoppet.

Tro- og livssyn er en privatsak og som staten ikke skal bry seg med - slik det er i de fleste siviliserte land. Skattefri pengestøtte til slike samfunn kunne kompensere for bortfall av statsstøtten – så får man også testet givergleden.