Gå til sidens hovedinnhold

Statsstøtte til tros- og livssynssamfunn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at den borgerlige regjeringen tapte valget 13. september, bør det være duket for omkamp om medlemsgrensen for at tros- og livssynssamfunn skal få statsstøtte.

I alt 724 tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke får i dag statlig støtte. Grensa for å få støtte, som er på 1.310 kroner per medlem, ble i fjor av regjeringen satt til 50 medlemmer. Ap og SV foreslo den gang en grense på 500, og ønsket omkamp etter valget.

Nå er tiden kommet, og tre av fire av de 724 trossamfunnene kan miste støtten. Her burde det være slik at alle økonomiske behov som har sitt opphav i tro; må dekkes av medlemmene selv. Det er ikke en samfunnsoppgave å støtte mylderet av trosretninger, det er en privatsak.

I Lofoten finnes en liten livssynsgruppe som kaller seg Guds menighet med holdninger som er fjerne for det norske folk, derav det lave medlemstallet på ca. 450. De sier selv at de ikke tilhører det norske samfunn, de har sitt eget og dermed tar de ikke del i 17. mai feiring og deres barn og ungdom må gå på egne skoler driftet av GM ved hjelp av statsstøtte. Dermed er disse elevene isolert fra storsamfunnet, de kan ikke være medlem av klubber, lag, korps, organisasjoner eller grupper der et snitt av storsamfunnets ungdom deltar. De blir oppfordret til ikke å ha kontakt med mennesker utenfor sitt eget samfunn, med de konsekvenser dette medfører. Det er brudd på Barnekonvensjonen på flere punkt, og mange har psykiske problemer. Ved Guds menighets skoler har det også forekommet mobbing og sjikane, og det er merkelig at Barnevernet bare henlegger bekymringsmeldinger etter å ha snakket med involverte foresatte i Guds menighet og fått beskjed om at problemene er ivaretatt. Det foreligger eksempel på at Barnevernet ikke har fått snakket med elever på ungdomsnivå som har vært involvert i mobbing og sjikane, fordi dette ikke var «ønskelig».

At holdningene innenfor Guds menighet er ekstreme og har lite til felles med det vi i Norge bygger på, ble i august belyst ved at Guds menighet representert ved Ørsnes privatskole stevnet NRK inn til PFU. Skolen mente NRK hadde brutt Vær-varsom-plakaten i et program på NRK Brennpunkt som nettopp belyste barn og ungdoms forhold innenfor Guds menighet. Påstanden førte som forventet ikke fram; det forelå ikke brudd fra NRKs side.

KrF har vært garantist for statsstøtten til drift av Guds menighets to skoler i Ørsnes og Vikten. Nå etter stortingsvalget der KrF har mistet all innflytelse, må SV og Ap sørge for at statsstøtten til denne sekta umiddelbart blir stoppet. Det har altfor lenge pågått en utilbørlig indoktrinering og manipulering av barn og ungdom innen Guds menighet med formål å sikre rekruttering.

Av Oddvar Selmersen, Bodø

Kommentarer til denne saken