Gå til sidens hovedinnhold

Statsråd på tomgang

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidslivskriminalitet er alvorlig. Pandemien er kritisk. Derfor trenger vi et styrket arbeidstilsyn. Ansvarlig statsråd, Torbjørn Røe Isaksen, tar ikke ansvar. Han tyr til misvisende tallmagi når han igjen hevder at Arbeidstilsynet er styrket. Statsråden har gått tom for saklige argumenter. Han går på tomgang, som resten av regjeringa.

Dette har skjedd: I Trønderdebatt 19. april tillot tillitsvalgte fra NTL i Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet samt LO Stat å påvise at regjeringa hadde svekket etatenes evne til å møte pandemien. Det falt arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen tungt for brystet, og han mente, i sitt innlegg 23. april, at de tillitsvalgte bommer. Når vi så, i vårt tilsvar 26. april, påpekte at det tvert imot er statsråden som bommer, kom statsråden med en ny replikk – uten nye argumenter, 27. april. Han har gått tom for ammunisjon. Det overrasker oss slett ikke.

Dette bør skje: I hele regjeringsperioden til Solberg-regimet har statlig sektor blir påtvunget årlige, uprioriterte budsjettkutt – for å motivere til avbyråkratisering og effektivisering. Det har selvsagt vært en fadese, og en farlig sådan: Sentrale etater sto svekket ved inngangen til den livsfarlige pandemien. Senest under sin koronarapport-redegjørelse i Stortinget 26. april hadde statsministeren vanskelig for å ta tilstrekkelig selvkritikk. Det er derfor bare én vei ut av uføret: Ny regjering og større ansvar til høsten.

Tilbake til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksens siste tomgangsinnlegg: Hva nytt har han å fare med? Hvilke argumenter fører han i marken? Intet nytt, ingen selverkjennelse, ingen vilje til å vedgå mangler, verken ved egen politikk eller Arbeidstilsynets evne til å løse sitt svært viktige samfunnsoppdrag.

Jeg er leder for Norsk Tjenestemannslag i Arbeidstilsynet. Vi som jobber i tilsynet, vi kjenner det fra innsiden. Sammen med mine kolleger vet vi at tilsynets evne til å møte en ordinært krevende oppgave er vanskeliggjort, og at evnen til å møte en ekstraordinært krevende pandemi er alarmerende svekket. Brannslokkingsforsøket til Røe Isaksen står til stryk. Det er nesten så vi burde iverksatt et tilsyn hos ham!

La meg konkretisere noe av utfordringen statsråden ikke vil se, og aller minst vedgå. Når statsråden så flott gjentar at Arbeidstilsynet er styrket med økte budsjettmidler, må vi se på realitetene bak økte overføringer. For når det kommer til faktisk tilsyn, så er ressursene færre. Det gjelder også ansatte – i felten:

1. Ja, statsråd, antall ansatte har økt. Men det er en vesentlig reduksjon av operative ansatte, altså av dem som faktisk fører tilsyn. I perioden 2017–20 er antall ansatte på fysiske tilsyn redusert med 52. Dette omfatter både arbeidslivskriminalitet og forebyggende tilsyn. Hvor har så økningen skjedd: Til økt byråkratisering internt! I 2020 var det 307 ansatte – av i alt 650 – som gjennomførte minst ett tilsyn. Arbeidslivskriminalitet står for bare ca. 50 av disse. Altså er det forebyggende arbeidet sterkt redusert.

2. Ja, statsråd, vi har kastet oss rundt og konsentrert oss om koronatilsyn. Men først fra og med høsten 2020. Arbeidstilsynet gjennomførte nesten ikke koronatilsyn før det. Vinteren 2020, da pandemialvoret slo inn over samfunnet, var koronatilsyn på arbeidsplasser og innkvarteringssteder ennå ikke et tema for Arbeidstilsynet. Først fra i fjor høst er dette hovedinnsatsområdet. Med den følge at nesten alt forebyggende tilsyn satt på pause.

3. Jo da, statsråd, Arbeidstilsynet har i alle år jeg har arbeidet der (i snart 25 år) hatt fokus på risikovurdering av tilsynene og reaksjonsprosent. Alle medarbeidere har vurdert hvilke bransjer og virksomheter som har vært nødvendig å besøke. Dette er på ingen måte noe nytt under denne regjeringen. Jeg skal likevel gi arbeidsministeren rett i at Arbeidstilsynet har styrket fokus på dette. Det er utviklet et program som digitalt registrerer risiko, og som brukes i analyse og planlegging av arbeidet. Det er brukt store ressurser (av de økte midler) nettopp på dette arbeidet.

4. Nei, statsråd, Arbeidstilsynet er ikke blitt mer treffsikkert og effektivt under deg og din regjering. Det er i beste fall ønsketenkende synsing fra regjeringskontoret, som rimer dårlig med erfaringene fra virkeligheten. Jeg bygger på egne erfaringer, og enda mer på de mange tilbakemeldinger NTL får fra sine medlemmer. Din regjering, statsråd Isaksen, har i snart åtte år insistert på budsjettkutt for såkalt avbyråkratisering og effektivisering. Mine medlemmer, arbeidsminister, erfarer tvert imot økt byråkratisering, og at tilsynene derfor tar lengre tid. Derfor har vi fått en stor reduksjon i antall tilsyn.

Det er ikke alle regjeringer som er like lydhøre overfor ansatte og deres tillitsvalgte. Det er ikke alle statsråder som er like gode til å lytte, og lære.

Hva har vi ansatte i Arbeidstilsynet og tillitsvalgte i statlig sektor erfart, og lært, på snart åtte år med dagens regjering?

Vi har fått bekreftet at tilsyn med arbeidslivet må styrkes og kampen mot arbeidslivskriminaliteten må intensiveres. Vi har – igjen – erfart at høyrepolitikk ikke duger som arbeidslivspolitikk. Vi har lært at vi trenger en ny regjering.

Kommentarer til denne saken