– Vi har en kritiske leveranse fra Bodø som er forsinket. Vi følger derfor situasjonen til Rapp Bomek veldig tett.