På kun 100 dager har vi fått enorm reduksjon av kjøpekrafta til vanlige folk i Sør-Norge.

Historisk har vi ikke tapt så stor kjøpekraft siden 1989/1990 da vi fikk enorm høy rente på hus og lån, fra 18 til 20 %. Da var hele landet rammet Men da skjedde det over en lengre periode. Jeg skal nå vise et eksempel fra min egen familie. Datter og hennes mann har 66 000 kr pr. md. når skatt er trukket fra. De bor i Grimstad, og har ca. 1,3 million i hus- og billån. Altså en familie med rimelig god økonomi.

Strømregninga for desember gikk opp med 6 200 kr etter at støtten var trukket fra. Deres eldste datter lever og på deres lønn, hun er student og bor borte, hun fikk 1 800 i økt strømutgift etter at støtten var trukket fra. Samlet økte utgifter for drivstoff til to biler, økt rente, økt matpris er 2.100 kr. Min datter er et petimeter og fører regnskap på alt mulig, men hun har mulig glemt noe. Økt utgifter hun kan dokumentere er altså 10.100 kr på en md. Det betyr tapt kjøpekraft på 15,3 %

Aleneboere, uføre og pensjonister har muligens enda større tap av kjøpekraft, de har i alle fall fått det mye verre. Dette står i grell kontrast til løftene om mer å rutte med for alle som tjente under 750 000 slik Støre og Vedum lovet i valgkampen.

Så har vi altså Rødt som kjemper kampen for folk som vil ha billigere strøm. Men de har lovet å øke skatter og avgifter enda mer. Bare CO2 avgiften skal opp 70 % Da hjelper det lite med lave strømpriser når du tar fra folk enda mer på andre områder. De er ulv i fåreklær med store bokstaver. Deres drøm er å gjøre Norge om til et land som Venezuela, da hjelper det lite med billig strøm.

På 100 dager har altså en familie med 2 voksne og 2 barn fått redusert kjøpekraft med over 15 %.

Hva skjer med et samfunn ala Norge når 1,1 til 1,3 millioner husstander reduserer pengebruken i samfunnet med 15 %? Restauranter er jo de første som merker dette, og de har ikke hatt det fett under pandemien. Servicenæringene og alle kolonialforretninger er avhengige at folk bruker noe penger hos dem. Reiselivsnæringa det samme.

Flere 100.000 arbeidsplasser berøres av politikerne sin gjøren med vårt arvesølv – strømmen. Det må ikke herske noen tvil om at dette er gjort med viten og vilje. Ikke bare av politikerne, men folk i Statnett, NVE, strømselskapene, rådgivere som er betalt av de samme, folk som selger strøm (de tror de er blitt flinke forretningsfolk nå, det er de altså ikke). Alle eksperter som har skrevet artikler, dokumenter etc. og lovet oss at strømmen ikke ville bli dyrere med ACER og de 2 motorveiene av noen strømkabler: Kan disse stilles juridisk til ansvar for den skade de har påført land og folk?

Ja det kan de. De har villedet folk og politikere med falske fakta for at de og deres eiere og oppdragsgivere skal kunne tjene mye mer penger. Det faller inn under straffelovens paragrafer om økonomisk svindel basert på falske opplysninger. Politikerne kan stilles til ansvar ved riksrett, men det kan ikke vi velgere avgjøre. Det må eventuelt et nytt storting gjøre. Men siden det er fare for at de samme personer velges inn på ny, så vil ikke det skje. Men altså strømtoppene i Statlige selskaper og kraftselskap og alle disse som har produsert falsk materiale kan stilles til rette for denne strøm svindel, de har utført. Dette fordi det er med økonomiske baktanker og profitt til seg selv og oppdragsgivere som vinnere Skadene for land og folk vil bli enorme om det ikke ryddes opp nå.

Bedrifter vil gå konk i hundretall.

Et paradoks at selskap som Elkem nå permitterer folk og selger strømmen de har kjøpt på lange kontrakter. Dette skjer altså selv om silisium og andre produkter selges med skyhøy fortjeneste.

Mange er alt tvunget inn til Nav, men etter hvert blir det mange flere om ikke dette stoppes.

Folk vil miste jobbene i 10 000-tall.

Rydd opp nå Støre, Vedum, Lysbakken og dere som sitter med budsjettansvar og flertall på tinget.