Strømprisene har i løpet av høsten gitt pandemien konkurranse om hva som gis størst oppmerksomhet her i landet, både blant folk flest og i media.

Årsaken er enkel; prisene har nådd stadig nye høyder og har påført både forbrukere og næringsliv store, nye utgifter. Ja, i perioder har Norge hatt Europas høyeste strømpriser, et voldsomt paradoks for et land som er selvforsynt med fornybar energi.

Men det finnes unntak her, og et av dem er Nordland. Strømprisene i vårt fylke, og resten av Nord-Norge, har holdt seg relativt stabile. Ja, i samme tidsrom som Sør-Norge har hatt Europas høyeste strømpriser, har vi hatt de laveste.

Dette skyldes i stor grad høy lokal kraftproduksjon og liten overføringskapasitet for strøm ut av landsdelen.

Det er ingen tvil om at dette har gitt vårt lokale næringsliv konkurransefordeler når det gjelder etablering av nye, grønne arbeidsplasser innen industrien.

Store aktører står i kø for å satse tungt i fylket, blant annet på produksjon av batterier og hydrogen. Begge deler er nøkler til det grønne skiftet, og Nordland har alle sjanser til å bli et foregangsfylke i dette skiftet, med sin kombinasjon av industriell kompetanse og tilgang på billig, fornybar energi.

Problemet er at det kreves svært store mengder av denne energien, i form av strøm. Større mengder enn det dagens nett kan formidle.

Nå slår industrien i Glomfjord alarm; dagens positive utvikling i Glomfjord ndustripark kan stoppe opp av mangel på elkraft.

Glomfjord er en av de norske spydspissene i det grønne skiftet. Her finnes konkrete planer om hydrogenproduksjon og allerede etablerte Norwegian Crystal har planer om en 20-dobling av dagens produksjon av solceller.

Det vil ikke bare gi et viktig bidrag til produksjon av fossilfri energi, men kan også gi Glomfjord 200 nye arbeidsplasser. Legg til at det også planlegges for to nye datasentre, og det er åpenbart at kampen om strømmen vil skjerpes framover.

Anslag tilsier at Glomfjord Industripark om 4-5 år kan ha et samlet kraftbehovet på 300 megawatt(MW). Det har ikke dagens regionale strømnett overføringskapasitet til; den ligger i dag 100 MW, som kan oppgraderes til 200.

Meløys ordfører Sigurd Stormo (Ap) kaller dette ei varslet kraftkrise for Glomfjord, og krever raske tiltak for å øke overføringskapasiteten.

Den antakelig beste måten å løse problemet på er at Statnett etablerer en nettstasjon på Setvikhågen ved Glomfjord.

Arvas administrerende direktør Eirin Kjølstad sier til AN at de er klare til å vurdere dette, forutsatt at industriparken melder inn et strømbehov som fordrer en slik løsning. Resten er i bunn og grunn opp til Stakraft.

Dessverre synes man der mer opptatt av å forsere utbyggingen av kraftlinjer ut av Nordland og sørover. Noe som vil gjøre den strømmen vi selv produsere her i fylket dyrere for både forbrukere og industri i Nordland.

Det er derfor avgjørende at samtlige politikere fra Nordland raskest mulig kommer på banen og krever at Statnett prioriterer bedre linjer innad i Nordland, før de begynner å føre mer av strømmen ut av fylket.