Her skal det oppgraderes for 20 mill.

ARBEID: Onsdag 16. august starter arbeidet med å sikkerhetsoppgradere flere tunneler i retning Sulitjelma. I perioder stenges veien for all trafikal ferdsel.

ARBEID: Onsdag 16. august starter arbeidet med å sikkerhetsoppgradere flere tunneler i retning Sulitjelma. I perioder stenges veien for all trafikal ferdsel. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

En ny og omfattende runde med arbeid for opp mot 20 millioner kroner i Sulitjelma-tunnelene står på trappene.

Arbeidet starter onsdag 16. august og det er Grønnlifjell-, Hårskolten-, og Sjønstå-tunnelen som skal gjennomgå oppgraderinger i form av sikkerhetstiltak.

– Dette er egentlig en fortsettelse av det vi startet på i fjor vinter, forteller byggeleder for fjell- og tunnelsikring i Nordland Christian Forsmo til Avisa Nordland.

OPPGRADERES: Det er Grønnlifjell-, Hårskolten- og Sjønståfjell-tunnel som skal gjennomgå oppgraderinger i form av sikkerhetstiltak.

OPPGRADERES: Det er Grønnlifjell-, Hårskolten- og Sjønståfjell-tunnel som skal gjennomgå oppgraderinger i form av sikkerhetstiltak. Foto:

Større prosjekt

Det som nå skal gjøres er brannsikring av vann- og frostsikringen som ble montert i vinter. Det utføres ved at det sprøytes på flere tynne lag med betong.

– Når det er gjort, skal det bygges fem tunnelportaler for å lede bort vannet som i dag renner ned på veibanen, forteller Forsmo.

Disse skal ifølge byggelederen skåne både asfalten og bidra til at man ikke får store issvuller i veibanen om vinteren.

Dette arbeidet er bare en del av et større sikkerhetsprosjekt for de aktuelle tunnelene.

– Vi er tidlig i en prosjekteringsfase, men tunnelene skal blant annet få nytt belysningsanlegg. Videre skal det også monteres sikkerhetsutstyr av ulikt slag, forklarer Forsmo.

Fylkesveitunnelene, som tidligere var en del av jernbaneruta til Sulitjelma, ble gjort om til veitunneler i 1974. Det omfattende arbeidet som starter onsdag medfører at veien til Sulitjelma må holdes stengt i perioder (se faktaboks).

Arbeidet i Sulitjelma-tunnelene

Arbeidet i Grønnlifjell-, Hårskolten- og Sjønståfjell-tunnelen starter onsdag 16. august og vil pågå fram til 14. september. Det legges opp til følgende arbeidstider.

  • Kl. 18.00-20.00: Stengt.
  • Kl. 20.00-20.30: Åpen.
  • Kl. 20.30-22.30: Stengt.
  • Kl. 22.30-23.30: Åpen.
  • Kl. 23.30-05.30: Stengt. Trafikk slippes gjennom kl. 02.00 ved behov
  • Kl. 05.30: Åpnes

Millionoppgradering

Selve betongsprøytejobben koster ifølge han rundt ti millioner kroner, mens etableringen av portalene havner på vel åtte millioner kroner.

– Det er ikke lett å anslå hvor mye resten av sikkerhetstiltakene vil koste, men elektroteknisk arbeid er dyrt og penger må bevilges, sier han.

Arbeidet som starter 16. august vil ifølge Forsmo pågå fram til 14. september.

– Hvordan vil bilistene merke tilstedeværelsen deres?

– Vi er ganske kjent med trafikkmønsteret på den aktuelle strekninga og vil derfor forsøke å ta hensyn til bilistene på best mulig måte. Derfor har vi lagt alt arbeid til kvelden og natta, slik at de som pendler til Fauske skal komme seg til og fra på en redelig måte, svarer han.

Sikkerhetstiltak

– Det er relativt trange tunneler. Byr det på utfordringer?

– Vi har tidligere utvidet noen områder der vi så konflikter kunne oppstå, men tunnelene blir ikke større av den grunn, selv om det kanskje er et behov, sier han.

Statens vegvesen skal videre oppgradere om lag 50 tunneler i Nord-Norge. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt som omfatter oppgradering av alle riksveitunneler med lengde over 500 meter.

Tunnelene er spredt over hele landsdelen, med et tyngdepunkt i nordre del av Nordland.

Sørfold-tunnelene skal ha en særskilt behandling fordi det planlegges ny E6 med utgangspunkt i konseptet bru over Leirfjorden og helt nye tunneler. 

Artikkeltags