Statens vegvesen omorganiserer. Trodde Bodø skulle få egen divisjon – slik blir det trolig ikke

Mandag ble forslaget til hvordan Statens vegvesen kan organiseres i framtiden, lagt fram.

DEL

Forventningene har vært flere til den nye omorganiseringen i Statens vegvesen. Omorganiseringen berører hver femte ansatt, noe som tilsvarer rundt 1650 årsverk.

Klokken 14.30 ble det kjent at seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. 

Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder:

 • Divisjon vei: Tromsø
 • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
 • Divisjon Utbygging: Bergen
 • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
 • Divisjon IT: Drammen
 • Divisjon Fellesfunksjoner: Moss

Videre står det at det blir opprettet fem regionale sentre blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer.

22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned.

Bodø kontorsted (224 ansatte): Videreføres

Bodø trafikkstasjon (24 ansatte) : Servicekontor med tilbud om førerprøver lette klasser. Konsekvens for brukerne etter omorganiseringen blir at hallkontroller, førerprøver MC og -tunge klasser overføres til Fauske. For Bodø trafikkstasjon blir kontrollhallen nedlagt noe som ifølge rapporten gir svært økonomiske besparelser.

Fauske kontorsted (21 ansatte): Videreføres. Landsdekkende tjenester trafikant og kjøretøy.

Fauske trafikkstasjon (16 ansatte): Trafikkstasjon med førerprøver lette (385) og tunge klasser (105) inkl. MC (61), samt tilbud om forvaltningskontroll lette (390) og tunge kjøretøy (106). Tilbudet forblir uforandret for brukerne. Fauske trafikkstasjon får en større utnyttelse av kontrollhall til forvaltningskontroll av lette og tunge kjørtøy, samt økt utekontroll av lette og tunge kjøretøy.

 • Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen.
 • Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden.
 • Behovet for ny organisering kommer som en naturlig følge av flere forhold:
 • Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen (rundt 6.800 ansatte i Vegvesenet i dag)
 • Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger

 • Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024.

Mister ikke jobben

Regionsjef i Statens vegvesen, Per Morten Lund, har hele tiden vært tydelig på at menneskene som fyller disse årsverkene ikke mister jobbene sine. Oppgavene disse personene gjør i Vegvesenet i dag vil bli overført til fylkene.

Det er regionreformen som gjør at flere ansatte overføres til de nye fylkeskommunene. De står selv fritt til å takke ja eller nei til tilbudet.

Overføringen skal skje fra 1. januar 2020. I tillegg til omorganisering vil det bli økt digitalisering i alle ledd.

Litt mer om bakgrunnen:

Håper på fortsatt drift i Bodø

Regionkontorene i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og Lillehammer blir trolig lagt ned dersom forslaget vedtas. De ansatte som blir berørt vil imidlertid overføres til de nye regionene og fylkene. Det skrev NRK tidligere i år.

Tillitsvalgt Monica Kolberg har i 25 år jobbet i Statens vegvesen i Bodø. Til NRK Nordland forteller hun at hun ser fram til en mer forutsigbar framtid. Kolberg sier også at det er antydet at divisjonene vil havne i Bodø.

– Slik det er antydet tror jeg en av divisjonene vil havne i Bodø. Det er det mest naturlige å tro det ut fra informasjonen vi har fått tidligere. Ingenting er helt sikkert, sier Kolberg til NRK Nordland.

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, har også en forventning om at Nordland skal få en av de seks divisjonene.

– Det betyr kompetansearbeidsplasser til vår region. Vi får vente og se hva som kommer, sier Noresjø til NRK Nordland.

Mer vei for pengene

Tidligere veidirektør Terje Moe Gustavsen uttalte i år at han tror en ny modell vil gjøre at Norge får mer vei for pengene.

– Den nye organisasjonen vil ha sterkere fokus på oppgaveløsing. Noen vil kanskje tenke at det går på bekostning av geografisk nærhet, men også en divisjonsmodell vil sikre at vi er til stede i store deler av landet. Vi mener at vi med en ny modell vil kunne drive butikken mer rasjonelt og med det få mer vei for pengene, sa Gustavsen til veier24.

En sentralisering?

Da nyheten ble kjent, var den nå avdøde veidirektøren Moe Gustavsen, raskt ute med å avvise påstandene om at omorganiseringen er en sentralisering av Statens vegvesen.

– Vegvesenet går nå inn en ny og spennende epoke. Utredningen vi har gjort konkluderer med at en funksjonsmodell vil bidra til å gjøre oss mer effektive slik at vi får mer vei for pengene. Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt. Modellen sørger for gode spillerom for geografisk plassering av ansatte og enheter, samtidig som vi vil kunne samle mange fragmenterte fagmiljøer under en felles ledelse, sa Terje Moe Gustavsen, i en pressemelding i januar i år.

Artikkeltags