Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset til nye områder. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på en rekke fugler i Sør-Norge.

- Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gledet seg til andemiddagen nå før jul. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset. Vi vil understreke at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, men sykdommen er dødelig for fuglene, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Har du allerede skutt fugl i området, er den trygg å spise. Det er ingen risiko for at dette viruset skal smitte via kjøtt, ifølge Mattilsynet.

I disse områdene blir det nå forbudt å jakte:

Trøndelag

Møre og Romsdal

Vestland

Rogaland

Agder

Vestfold

Telemark

Viken

Oslo

Innlandet

Disse artene er det nå forbudt å jakte på (For noen av disse artene er jakten allerede avsluttet):

storskarv

kråke

skjære

ravn

brunnakke

grågås

kanadagås

knoppand

kortnebbgås

krikkand

kvinand

laksand

mandarinand

siland

stivhaleand

stokkand

stripegås

svartand

toppand

ærfugl

Selv om risikoen for smitte til mennesker er svært lav, minner Mattilsynet om noen prinsipper:

- Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av fuglevilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Brukt eventuelt engangshansker under arbeidet. Ha rene redskaper og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis, sier Tronerud.

- Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler uansett serveres helt gjennomstekt eller -kokt, det vil si varmebehandlet til minimum 70 grader, blant annet på grunn av risiko for salmonella, avrunder han.