Da Norge ble befolket, var det på grunn av de rike fiskeressursene langs kysten. De siste tusen år har fiskeriene lenge vært vår største eksportartikkel, og har finansiert både Bergen by og Nidarosdomen. De rike fjordene våre har vært både matfatet og utgangspunktet for mye av vår kultur og identitet. Dessverre er denne delen av historien, kulturen og naturen under hardt press, blant annet på grunn av forurensing.

Nasjonal laksefjord

Repparfjord i Finnmark er både et rikt gyteområde for torsk, og en nasjonal laksefjord. I Repparfjordelva går det mengder av laks, og naturen rundt er rik på liv. Dessverre var både bunnforhold og levevilkår for fisk og annet i mange år ødelagt av utslippene fra Folldal Verk, men livet har sakte kommet tilbake i løpet av de fire tiårene siden driften tok slutt. Nå skal altså fjorden igjen ødelegges av millioner av tonn med gruveavfall.

17 lastebillass

Gruveselskap Nussir har nemlig fått tillatelse til å tømme sytten lastebillass med finmalt stein og sand i fjorden hver eneste time de neste 30 årene. Utslippene inneholder miljøgifter og tungmetaller, og de ørsmå partiklene vil drive med den sterke strømmen i fjorden. Forurensningen blir altså ikke lokal, men vil sannsynligvis spres over enorme områder. Alt dette vil med sikkerhet utrydde alt av liv på havbunnen under og nært der gruveavfallet dumpes, og det vil også kunne skade fisk og andre organismer langt unna. Gyteområder vil bli lagt øde, og Repparfjord vil selvsagt ikke lenger være en nasjonal laksefjord. Kun Tyrkia, Papa New Guinea, Indonesia og Norge tillater fjorddeponi.

Angrep på kultur

I tillegg til miljøødeleggelsene er destruksjonen av Repparfjord også et angrep på den samiske kulturen i området. Tradisjonelle næringer blir vanskelige eller umulige å drive, og Aili Keskitalo, president i Sametinget, mener regjeringen overkjører både sjøsamiske interesser og reindriftssamer. Norge plikter å ta hensyn til høringssvar fra Sametinget, men ignorerer alle signaler både fra Norges urfolk og fra miljøvernorganisasjoner.

Arbeidsplasser

Begrunnelsen for å legge en hel fjord øde er næringsinteresser og arbeidsplasser. Det fremstår som ubegripelig at man skal fjerne alle arbeidsplasser knyttet til fornybare, grønne næringer som fiskeri og reindrift, for å erstatte dem med arbeidsplasser i gruvedrift som legger lokalmiljøet øde. Det som gjør saken ekstra spesiell er at hovedargumentet til tilhengerne er «Hvis ikke vi gjør det, kommer noen andre til å gjøre det i et annet land». Slik argumenterer man kun hvis man ikke syns det man gjør lar seg forsvare.