Hovdejordet er ikke en del av Rønvikjordene, og i mitt 69-årige liv, har det aldri blitt produsert mat på disse jordene. Marka blir slått som kraftfor til de bøndene som kjøper traktoreggene til sine egne gårder. Har aldri sett at det er blitt dyrket ei eneste gulrot eller en potet på dette jordstykket.

Da var det noe helt annet på Jensvolljordene, der ble det dyrket både gulrøtter, poteter og annen mat.

Familien Jensvoll oppfordret folk til selvplukk, det var matproduksjon. Hvor er denne matproduksjonen nå? Hele jordet er bebygd i dag, og ingen protesterte.

For ikke så mange år siden ble familien Lind på Tverlandet pålagt dagsbøter på grunn av utkjøring av fyllmasse til deres eiendom nede ved sjøen for å øke deres jordbruksareal i i den mening om å øke deres landbruksareal for så å øke deres matproduksjon. Bodø kommune truet med dagsbøter for utfyllingen av fjæra, med den begrunnelse at området var et vernet område bla pga. fuglelivet i fjæra.

Hvor mange år etter Bodø kommunes vedtak, ble hele området som var så verneverdig plutselig godtatt som ny hovedtrasé til brua over fjorden? Hadde alle fuglene fløyet sin vei? Var di ikke lenger avhengige av fjæra og det vernede området som var så viktig for Bodø kommune?

Hvor er Bodø kommunes politikk ang. det som nå skjer på Mørkved langs ved riksvei 80? Her har familiene Knutsen og Mørkved produsert mat siden 1800 tallet, da siden di kom hit fra Østerdalen og Gudbrandsdalen. Hva skjer nå? Er disse landbrukseiendommene mindre verd enn Hovdejordene? Nye kjøpesentre og full aktivitet. Hvor skal dette ende?

Konklusjon, la B/G bygge, men kom ikke om noen år for å be Bodø kommune om å kjøpe anlegget til en blodpris, da dere ikke lenger har samme inntektene.