Gå til sidens hovedinnhold

Sps forsøk på å tilpasse seg konservative velgere i sør, kan gi dem et problem i nord

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den politiske årsmøtesesongen ble i helga avsluttet. Det skjedde gjennom Senterpartiets årsmøte og dermed kan valgkampen starte for fullt.

Denne gangen blir det med tre statsministerkandidater og null flertallsalternativer.

Det kan bety at den stabile perioden i norsk politikk er over; Jens og Erna-perioden. Den med flertallskonstellasjoner og selvklare statsministerkandidater, vekselsvis fra Arbeiderpartiet og Høyre.

Noe slikt vil neppe skje i neste periode, uansett hvem som vinner. Et Frp som trives i opposisjon vil neppe inn i noen ny regjering med Venstre og KrF, og skulle de ønske det sier de to andre et klart nei, vel så mye til Sylvi Listhaug som til Frp.

Og på rødgrønn side bekreftet helgens landsmøte at Sp kommer til å si nei til å ha SV med i regjering. Selv om det vil medføre en mindretallsregjering med dem og Ap. Ja, noen mener til og med at en slik regjering er å foretrekke.

Til Aftenposten sier fylkesleder i Rogaland, Vidar Nedrebø at en mindretallsregjering gir Sp mye større muligheter for å få gjennom sin egen politikk.

En mindretallsregjering er nemlig mer fleksibel, ved at man kan hente støtte fra ulike partier, ut i fra hvilke saker det dreier seg om.

Nå er mindretallsregjeringer slett intet nytt fenomen i norsk politikk. Alle norske regjeringer siden 1971 har faktisk vært mindretallsregjeringer, med tre unntak.

Det er lett å glemme, siden to av tre disse satt mellom 2005 og 2020, men landet var jo ikke vanstyrt i årene før heller.

Ja, noen vil hevde at slike regjeringer er å foretrekke, fordi det fremmer samarbeid på tvers av blokkene og fratar ytterkantpartier innflytelse.

Det bør heller ikke komme som noen stor overraskelse at Sp ønsker seg en slik løsning. Partiet tilhørte fram til 2005 borgerlig side, og satt i regjering sammen med KrF og Venstre så sent som i 2000.

Det finnes fremdeles deler av Sp som nok er mer borgerlig enn rødgrønn, og som heller vil samarbeide med KrF og Venstre igjen enn sitte i en ny regjering med SV.

Ap slipper de ikke unna, men det kan uansett være klokt rent valgteknisk å markere en større avstand til også Ap, ved å skape tvil om hvorvidt Støre blir statsminister eller ikke.

Mange av Sps nye velgere de siste årene har kommet fra Høyre og Frp i distriktene. Mange av dem vil nok ønske velkommen et Sp som også vil samarbeide mot høyre i politikken.

Problemet for Sp kan bli at dette ikke fordeler seg likt ut over hele landet. Nord-Norge er den landsdelen der Sp har hatt størst vekst, ja, på flere av de siste månedene er de det største partiet i både Nordland, Troms og Finnmark.

Og i Nord-Norge stjeler de også svært mange velgere fra venstresiden, da særlig Ap.

I nord har Aps grep om makta forvitret i takt med at partiet er blitt oppfattet som et haleheng til regjeringa. Ved å stemme Sp vil gamle Ap-velgere sikrer seg et regjeringsskifte, og gi mer makt i den nye regjeringa til et parti som har vært klart mest konsekvent i sin kritikk av sentraliseringspolitikken.

Men betyr det at de er klare for en statsminister fra Sp? Meningsmålingene tyder ikke på det. Selv i Nord-Norge svarer et klart flertall at de heller vil ha Støre enn Vedum.

Det kan muligens snu, nå som han har lansert sitt kandidatur, så et mye større problem kan bli Sps ønske om å samarbeide over midten.

Hovedbudskapet fra Sp i nord har vært behovet for å frata Erna Solberg og Sylvi Listhaug makta over distriktspolitikken.

Heller ikke Venstre og KrF har noen høy stjerne i nord etter at de var pådriverer for kommunesammenslåing og regionreform.

Nå framstilles disse partiene plutselig som helt greie å samarbeide med, ja, faktisk å foretrekke foran et SV som har stått for mye av det samme som Sp i distriktspolitikken.

Sps forsøk på å tilpasse seg mer konservative velgere i sør, kan dermed gi dem et troverdighetsproblem i nord.

Nå er det mer mandater å hente i sør, men samtidig viser meningsmålinger at opptattheten av distriktspolitikk er synkende, mens den saken fremdeles topper lista når velgere i nord skal finne seg et parti å stemme på.

Sps utvikling på meningsmålingene er da også ulik i de to delene av landet; i nord vokser de fortsatt, sørpå har de begynt å falle.

Det ligger derfor en åpenbar gambling for Sp i å gjøre SV til en slags hovedfiende i valgkampen, og ikke bare den sittende regjering.

Valgkampen vil vise hvem som taper og vinner på det spillet i Nord-Norge, og nå som landsmøtesesongen er over kan partiene vie den all sin oppmerksomhet.

Kommentarer til denne saken