Gå til sidens hovedinnhold

Stig møter Solér i lagmannsretten

Artikkelen er over 15 år gammel

Stig Johansen satser inntil 200.000 kroner av egen lomme når han møter Erik Solér til omkamp i retten 7. mars. Mens Glimt den andre uka i mars er på treningsleir på La Manga i Spania, skal Stig Johansen til Borgarting Lagmannsrett for å kjempe for sin egen økonomiske framtid.

Glimt-spissen tapte for et år siden mot Solér i Oslo tingrett, etter å ha anlagt sak mot sin tidligere agent i en skattesak.

Til tross for at dommeren underveis i saken oppfordret partene til å komme til et forlik, og dermed muligens antydet at det kunne gå mot uavgjort, endte saken med full frifinnelse av Solér. Johansen ble i tillegg dømt til å dekke agentens saksomkostninger på nærmere 100.000 kroner.

Egen risiko. I første runde i retten hadde Stig Johansen spillerorganisasjonen NISO i ryggen. Fagforeningen dekket Johansens saksomkostninger og tok seg også av de idømte omkostningene til motparten.

Når han nå går videre med saken, setter Glimt-spissen betydelige summer av egen lomme på at utfallet blir et annet enn i tingretten.

– Det er en risiko med alt her i livet. Hvis jeg taper, kan det totalt dreie seg om mellom 100.000 og 200.000 kroner i egne og motpartens saksomkostninger, sier Stig Johansen og presiserer at han fortsatt har NISO med seg:

– De har gitt meg en enorm støtte og gjør det fortsatt. Men jeg har forståelse for at de ikke kan være med økonomisk én gang til.

Optimist. Stig Johansen håper at hans argumenter når bedre fram i lagmannsretten enn i tingretten. Pengene han nå har måttet betale i restskatt var opprinnelig tenkt brukt på å trygge familiens økonomiske framtid.

Og selv om han tapte på alle punkter i tingretten, er han optimist med tanke på omkampen:

– 50 prosent av alle saker blir omgjort når de kommer til lagmannsretten. Sist ble dommen bygd på bare én dommers oppfatning. Nå er det tre dyktige lagdommere som skal vurdere saken.

fakta:

n Stig Johansen har gått rettens vei for å få agent Erik Solér til å dekke en restskatt på 840.000 kroner etter fotballspillerens opphold i den svenske klubben Helsingborg i perioden 1998-2000.

For å få spesialskatt på 25 prosent bosatte Johansen og familien seg i Danmark i stedet for Sverige da overgangen ble klar.

Men før han skrev under kontrakten med Helsingborg, forlangte Johansen en garanti mot høyere beskatning enn 25 prosent. Denne fikk han, i form av en privat skriftlig avtale med Solér, som forpliktet seg til å dekke eventuell svensk inntektsskatt ut over de 25 prosentene.

Senere fikk Johansen et skattekrav fra danske myndigheter på over 700.000 danske kroner. Dette mente spilleren at Solér var forpliktet til å dekke. Solér argumenterer imidlertid for at hans avtale med Johansen kun gjaldt svensk inntektsskatt – og ikke dansk.