– Vi har bestemt oss å skifte navn til Meløy FK, og vi har fått godkjent navneskiftet hos Nordland fotballkrets, forteller sportslig leder Erling Holm Olsen.

– Hva er årsaken til at Nordre-Meløy nå blir til Meløy FK?

– Det er ikke noe sted som heter Nordre-Meløy. Ved å skifte navn til Meløy FK favner vi en mye større del av distriktet. Vi har diskutert problemstillingen med mange forskjellige mennesker i og utenfor fotballmiljøet. Alle stiller seg positiv til denne endringen. Da var valget veldig enkelt, konkluderer Holm Olsen.

Trener i Bodø. Meløy FK er godt i gang med forberedelsene til årets HESA-sesong. Spillerne kom i gang med treningen allerede i november. I tillegg har klubben opprettet egne treninger for spillergruppen som er bosatt i Bodø.

– Vi har to treninger ukentlig på kunstgresset i Mørkvedlia. Vi har ni spillere bosatt i Bodø og de får derfor gode forhold å trene under. En gang i uka setter spillerne som bor i Meløy kursen mot Bodø og blir med på treningene der. Det er mye bedre å trene på kunstgress i Bodø, sammenlignet med gjørme og grus på Meløy, påpeker Holm Olsen.

Mange juniorer. Treningene i Bodø har lagt grunnlag for et positivt samarbeid også med Halsakameratene.

– Halsakameratene har også spillere i Bodø. Det er med på treningene med våre spillere, og dermed nyter også de godt av treningsgruppen i Bodø, slår Meløy FKs sportslige leder.

Holm Olsen gleder seg over den positive starten nye Meløy FK har fått. A-laget trener bra under ledelse av Svenn Håvard Bakken og assistenttrener Trond Hegge Moen.

Endelig synes også klubben å ha fått på plass et ambisiøst juniorlag.

– Juniorlaget består av nærmere 20 spillere. Det er svært lenge siden vi har hatt såpass mange juniorspillere å ta av i vårt område. Flere av juniorspillerne har gledelig nok også ytret ønske om at de akter å ta opp kampen om en fast plass på a-laget, forteller Holm Olsen.