Hadde ikke lov til å endre dommen

Anette Sandanger Nybø føler seg urettferdig behandlet, men velger å legge saken bak seg.

Anette Sandanger Nybø føler seg urettferdig behandlet, men velger å legge saken bak seg. Foto:

Artikkelen er over 13 år gammel

Ankeutvalget i Norges fotballforbund var i realiteten uten myndighet til å endre dommen på tre kampers karantene for Anette Sandanger Nybø.

DEL

I går bekreftet ankeutvalget at Grand-kaptein Anette Sandanger Nybø må stå over sesongens tre første seriekamper.

Dermed må rødtrøyene spille mot Røa (i dag), Sandviken og Klepp uten sin desidert viktigste spiller.

Grand hadde i det lengste håpet at ankeutvalget skulle vurdere klubbens dokumentasjon, som blant annet inneholdt en video av den mye omtalte hendelsen på La Manga for tre uker siden, og på det grunnlaget gi en langt mildere dom.

Men ankeutvalget hadde i realiteten ingen mulighet til å endre på dommen som ble avsagt av disiplinærutvalget i forrige uke.

Kunne ikke overprøves

Bakgrunnen er at det stort sett bare er formelle feil i saksbehandlingen som kan danne grunnlag for å endre en dom fra disiplinærutvalget.

Eller som det heter i regelverket: "Dommer avsagt av disiplinærutvalget kan kun ankes dersom det gjelder tolkningen av bestemmelsene, saksbehandlingen eller om avgjørelsen er vilkårlig eller utslag av usaklig forskjellsbehandling."

– Anken i denne saken gjaldt i hovedsak spørsmål som ikke kunne overprøves, og det var ikke grunnlag for å ta anken til følge, forklarer leder Frode Grotmol i fotballforbundets ankeutvalg.

Paradoksalt nok ville ankeutvalget ha hatt full frihet til å sette straffen ned dersom saken i første omgang hadde blitt sendt til doms- og sanksjonsutvalget og Grand-kapteinen hadde blitt dømt til fire kampers karantene.

Dommeren har alltid rett

Men tre kamper kan idømmes av disiplinærutvalget. Og da gjelder kun en begrenset ankerett. Dette av hensyn til effektivitet i tett kampprogram.

– Systemet rundt avviklingen av fotballkamper tilsier at sanksjonsspørsmålet i ordinære utvisningssaker må avgjøres raskt, og at det ved bevismessig tvil og påstand mot påstand må legges avgjørende vekt på det som fremkommer i offisielle rapporter fra dommere og delegater, heter det blant annet i ankeutvalgets begrunnelse.

I praksis betyr det at en dommer har rett – selv når han eller hun tar feil.

Tolket ikke videoen

I pressemeldingen fotballforbundet i går sendte ut om denne saken, refereres det blant annet til dommerens rapport fra hendelsen på La Manga: "Nybø tar opp sand og jord fra bakken og kaster det mot dommeren."

Et annet sted i pressemeldingen står det at ankeutvalget har sett den framlagte videoen av episoden.

Avisa Nordlands tolkning av den samme videoen er at Grand-kapteinen på ingen måte tar opp sand og jord fra bakken, men at hun åpenbart har sand i hendene etter å ha blitt liggende i bakken etter en duell. AN vurderer også avstanden mellom spilleren og dommeren til å være cirka sju meter.

For ankeutvalget er dette ikke informasjon av betydning.

– Vår jobb er å se om disiplinærutvalget har behandlet saken på en forsvarlig måte.

– Så dere videoen bare som ren underholdning?

– Nei, vi så gjennom den på sammen måten som vi gikk gjennom de andre rapportene, sier Frode Grotmol.

Artikkeltags