MDG har slippet for lett unna i debatten; ihvertfall i AN. Undertegnede har noen spørsmål til partiet.

1. Hvor mange jobber i oljesektoren og leverandørindustrien tilknyttet den?

2. Hvis oljekranene stenges, hvor skal disse jobbe? I landbruket? Som fiskere? I reindriften? Som kontoransatte?

3. Da en stor del av de forannevnte vil bli arbeidsledige, sannsynligvis i lengre perioder, Hvor skal pengene hentes fra til ledighetstrygd? ( Husk, nå er det ingen "oljepenger")

4. Hvor skal pengene til bistand og asyl/innvandring hentes fra. De partiene som vil avslutte oljealderen snarest mulig er nettopp de som vil øke både bistand og innvandring. Dette henger ikke på greip.

Jeg ønsker konkrete ,realistiske svar, og ikke kun svadaen om det grønne skiftet, som forøvrig ikke blir grønt, men mørkerødt.

Øystein Aalstad, samfunnsdebattant