Nå har de fleste pyntet klar til jul, handlet inn til julefrokost, og alle middagene som skal holde ut i den magiske romjulen. Barna er spente, voksne er stresset og ungdommene prøver hjelpe til så godt de kan. Dessverre er ikke jula like magisk for alle.

Det er i UNICEFs landsdekkende undersøkelse fra 2016 at hele 19 prosent av de spurte svarer at de selv har opplevd ensomhet og utenforskap i julehøytiden. Resten av svarene i undersøkelsen er like nedslående:

● 400.000 nordmenn gruer seg til jul

● Én av ti gruer seg til førjulstiden og jula

● Ti prosent sier de føler seg mer ensomme i jula enn ellers på året

● 11 prosent svarer at de føler seg triste i jula

● 16 prosent svarer at jula forsterker følelsen av dårlig økonomi

Selv om undersøkelsen var i 2016, så er den like relevant i dag.

Jeg tror statistikken ville vært enda høyere om undersøkelsen ble gjennomført i år, da covid-19 har hatt stor påvirkning på vår mentale helse, økonomi, forventninger, og hvordan man feirer jula.

Når man er barn så er jula en magisk høytid, med julekalender, gaver og pakker. Men når man blir eldre så legger man mer merke til de store forventningene man har til jula, vi ser et stort økonomisk gavepress, man må ha den fineste kjolen, og ikke minst de flotte bildene som skal ut på sosiale medier.

Sosiale medier har påvirket livsstilen vår ekstremt, da vi har en trang til og ta bilder og dokumentere alt det fine som skjer. Dessverre er det få som faktisk viser begge sidene med jula. Dette bidrar til at forventningene til hvordan man selv skal opptre i medier og til andre i juletiden forsterkes på et nivå som er helt urealistisk. Når man begynner å stresse etter det perfekte for andres skyld, vil man ikke finne det perfekte til for seg selv.

Hva bruker du å fortelle familie, venner eller kollegaer når de stiller deg spørsmålet «har du det bra?”. Bruker du og si at alt går fint, når du faktisk ikke har det bra, eller sier du hva du faktisk føler?

Jeg vet at mange er flinke til å spørre hverandre disse spørsmålene, men klarer man å være helt oppriktig ærlig? Det er naturlig at man får et «det går bra» i respons når man får dette spørsmålet. Men vi som samfunn må bli flinkere til å være ærlig når ting ikke er bra. For dem som er veldig ensomme i jula kan denne ærligheten potensielt redde liv.

Ari Behns selvmord i juletiden i 2019, og ikke minst den historiske talen som Maud Behn hadde under begravelsen, har nok ført til at det er enda flere faktisk er ærlig, og oppsøker hjelp via psykolog og nødtelefoner som er døgnåpne.

Men nå er det jul, forventningene er høye. Jeg vil gi et råd,

Det handler ikke om hva man spiser mellom jul og nyttår, men hva man spiser mellom nyttår og jul. Det er bra vi bryr oss ekstra om andre i jula, men tenk om vi kunne bry oss like mye om andre året rundt. Jula er ikke en fest for alle. Det er mange mennesker der ute som sliter. Jeg er helt sikker på at du omgås med noen av dem, men du vet ikke at de sliter psykisk eller føler seg alene.

Ikke spør for lite, spør heller for mye.