Splitter opp kaiplaner for å komme raskt i gang

Det har vist seg utfordrende å skaffe finansiering til å gjennomføre de omfattende planene for containerhavna på Drag.