Anlegg 96 – den kalde krigens største og eneste fjellhangar i Norge, konstruert for å motstå et atomangrep, skal åpnes for publikum. Europeisk kulturhovedstad 2024 er den perfekte anledningen til å realisere dette.

Norsk Luftfartsmuseum er i førersetet, og den kulturelle betydningen av Anlegg 96 inngikk som et svært betydningsfullt element i Bodø kommunes søknad og tildeling av Europeisk kulturhovedstad 2024. Og den rollen tar vi, som beskrevet i søknaden, sterkt støttet av Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Anlegget sto ferdig i 1960 og var den eneste fjellhangaren i Norge i operativ virksomhet. Etter 36-års tjeneste stengte portene for operativ tjeneste i 1996. Det underjordiske fjellanlegget, lokalisert noen steinkast fra Luftfartsmuseet, er med sine nærmere 10.000 m2 utvilsomt ett av de største kulturminnene i Bodø.

Dette er det anlegget i Norge som best representerer særtrekkene ved den kalde krigen: Forsvaret mot atomkr»ig, og frykten for en eksistensiell og altomfattende atomkrig med utslettende skader og enorme ofre.

Klemt mellom to supermakter, både geografisk og politisk spilte Norge, nordområdene og Bodø uten tvil en svært viktig rolle. Dette formet ikke bare den militære innsatsen i Norge, men formet også hele det sivile norske samfunnet i både infrastruktur, vår identitet og mentalitet. Denne arenaen, hvordan det har formet oss som folk, landet, regionen, og Bodø, kan gjenskapes og formidles i dette unike anlegget. Samtidig forlater Nato og Forsvaret den militære flybasen i Bodø.

Her har Forsvaret vært en hjørnesteinsbedrift siden tidlig på 50-tallet, og samtidig også et utpekt militært mål under den kalde krigen. Vi ønsker en fremtid hvor kultur binder folk sammen gjennom hele Europa, inspirert av innovasjon og i dialog med utforming av et kulturelt nav.

Norsk Luftfartsmuseum er det eneste museet i Nord-Norge med nasjonal status. Et kald krig museum i det spektakulære, tidligere hemmelige og for folk flest ukjente anlegget, vil i fortsettelsen gi besøkende en unik opplevelse i verdensklasse.

CNN Travel har tidligere gjennomført en kåring av de «20 best aviation museums around the word». Norsk Luftfartsmuseum står ikke på denne listen, men med Anlegg 96 som et spektakulært samlings-, formidlings- og forskningssenter for kald krig vil dette bidra til både økt nasjonal og ikke minst internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Med Anlegg 96 tilknyttet Norsk Luftfartsmuseum synes en plass blant de topp fem høyst realistisk.

Nylig besøkte Kultur- og likestillingsminister Abid Raja oss, og det er ingen tvil om at han har store forventninger til Bodø som kulturby ved at han trakk fram «hvordan vi skal bringe verden nordover og Bodø ut i verden» gjennom vår status som Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Bodø utgjør en av Europas «Cold War Hot Spots» og utviklingen av «Kald Krig museet» i Anlegg 96 har en betydelig rolle i denne strategien. Den utfordringen både har vi og tar vi.

Forsvarets flyvirksomhet opphører ved Bodø innen utgangen av 2021, Riksantikvaren har varslet fredningsprosess av Anlegg 96, og Bodø kommune har bekreftet villighet til å overta eierskapet når Forsvaret flytter ut. Dette gir enestående muligheter som aldri kommer tilbake om de ikke benyttes nå.

Anlegget har nærmest stått ubrukt og uberørt siden 1996 og preges av forvitring og tidens tann. Den økonomiske inngangsbilletten, for i første omgang å gjøre anlegget helse-, miljø- og besøkssikkert er likevel overkommelig i rammen av Europeisk Kulturhovedstad.

En fullverdig utstilling i dette unike kulturminnet vil plassere regionen på globusen som nav for forskning og formidling på den kalde krigen. Norsk Luftfartsmuseum, vil i en årrekke fremover være en lønnsom investering for Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og både etablerte og nye samarbeidspartnere og på denne måten styrke bidraget til vekst og kulturell utvikling, spesielt i Bodø og Nordland.