Jeg har i tidligere leserinnlegg beklaget meg over at banken ligger dårlig an sammenlignet med andre banker. Dette samtidig som driften avler store overskudd som for en betydelig del tilkommer investorene og forsvinner ut av landsdelen. Det er de dårlige betingelsene som kundene gis som muliggjør store overskudd.

Det finnes måter å bøte på denne etter min mening urettfrdigheten, nemlig kundeutbytte. I år hvor baken oppnår bedre resultat enn nødvendig for en forsvarlig drift kan noe av overskuddet utbetales kundene. Det vil si til innskytere og lånetakere.

Slikt kundeutbytte praktiseres allerede i dag av flere sparebanker på Sør/-Vestlandet. Hvorfor kan ikke kunder av SpareBank1 Nord-Norge få samme fordelen.

Banken vil sikkert hevde at landsdelen tilkommer midler gjennom utstrakt støtte til samfunnsnyttige formål, men etter min mening burde bankens kunder få tilbakebetalt noe av overskuddet de har bidratt til. Det ville føles litt mer rettferdig.

For alle bankens kunder ville det vært fint å høre når tid også de kan vente seg kundeutbytte.