SpareBank 1 Nord-Norge øker renten på boliglån og på innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Norges Bank økte styringsrenta sist torsdag, og flere andre baner har allerede satt opp renta.

– At styringsrenta økte var signalisert på forhånd, så det var ikke uventet, sier finansdirektør Bengt Olsen en pressemelding fra SNN.

Han tror toppen er nådd i denne omgang.

– Selv om norsk og nordnorsk økonomi er svært sunn, ser det annerledes ut i verden rundt oss. Det ser vi spesielt på de lange rentene, som er lavere eller like lave som de korte. Verden forventer altså lav økonomisk vekst fremover. Det tilsier også fortsatt lave renter frem i tid. Det er likevel viktig å understreke at forutsetningene kan endre seg og utviklingen kan snu, til tross for at selvsentralbanksjefen indikerer at rentetoppen nå er nådd.

De nye betingelsene gjelder fra torsdag 26. september for nye lån. For eksisterende lån trer endringen i kraft 8. november.