Hvor kommer tanken fra? Om at Norges befolkning skal betale til internasjonal storkapital for at de skal bygge vindmøller på vår kontinentalsokkel? Dette for at de skal investere i tiltak som for de vil gi skyhøy avkastning. Man gir vel ikke bort byggegrunn på land? Og i tillegg betaler?

Det naturlige ville vel være at nevnte storkapital forespurte om vi har byggegrunn å selge, eller leie bort, og i så fall kom med bud om hva de ville betale. Det er vi, det norske folk, som eier Norge, og alle tilliggende "herligheter". Det bør storting og regjering forholde seg til! Norges befolkning trenger pr dato ikke vindmøller verken på hav eller land for å ha nok elektrisk kraft. Forventet økning i behovet tror jeg (etter hva man kan lese seg til) for lang tid framover vil kunne møtes med oppgraderinger av eksisterende kraftverk, og evt. forsiktig utbygging av nye. I tillegg bør man ikke bruke kraften til hodeløse investeringer, som f eks kraft til boreplattformer og utvinning av digitale penger. Det vil være fint om om noen korrigerer meg hvis det er noe her jeg ikke forstår, i denne sammenheng.

Men, "svadaprat" om hvor mange "lønnsomme" arbeidsplasser "det grønne skiftet" skaper, vil jeg gjerne bli spart for.

Ivar Paul Kristiansen, abonnent